Juridische dienstverlening

Bij Calexin leveren wij diensten gaande van een eenvoudige geheimhoudingsovereenkomst tot sleutel-op-de-deur oplossingen.

We werken intensief samen om uw bedrijf beter te leren kennen en zo uw zakelijke behoeften optimaal te laten aansluiten bij de vooropgestelde perspectieven van het bedrijf.

We geven advies over transacties en onderhandelen contracten voor onze klanten.

Onze belangrijkste expertisedomeinen zijn: 

Ondernemingsrecht:

  • Fusies en overnames, waaronder due diligence.
  • Herstructureringen.
  • Joint ventures, desinvesteringen of liquidaties.
  • Projectfinanciering.

Handelsrecht:

  • Licentie- en samenwerkingsovereenkomsten.
  • R & D-overeenkomsten, samenwerkings- en consortiumovereenkomsten, klinische studie-overeenkomsten, overheidsfinanciering van R & D-activiteiten.
  • Afspraken met (pre-) groothandelaren, distributeurs en agenten; (co-) marketing en (co-) promotie overeenkomsten of leveringsovereenkomsten.
  • Intellectuele eigendomsovereenkomsten.
  • IT-gerelateerde overeenkomsten.

Raad van Bestuur

Calexin verleent advies aan, en zetelt desgewenst in, raden van bestuur van beursgenoteerde en private ondernemingen. Lees meer.